~*~ FRAMTIDS PLANER ~*~

                                                                                                       AVEL & UPPFÖDNING


  • ASTERA & ? PLANERAS ATT PARAS  VÅREN/SOMMAREN 2023
  • ALITA & ? PLANERAS ATT PARAS  VÅREN/SOMMAREN 2023
  • EBBA & GILLIX JAXON  PARAS BÖRJAN PÅ NOVEMBER 2021 BERÄKNAS VECKA 1 2021    A-Kullen 7/1 2021